Lymfodrenáž

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky FITline 69 Lady fitness (ďalej len "Fitline69") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Fitline69. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Fitline69 zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Fitline69 si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Fitline69 alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Fitline69. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Fitline69.

Všetky osobné údaje získava Fitline69 od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.